Visa pelancong

Pengenalan visa China dan jenis visa
Organ penerbitan
bahan permohonan
Pengenalan visa pelancong
Orang asing memohon visa pelabuhan untuk dimaklumkan
Dasar transit tanpa visa selama 144 jam
Kumpulan pelancongan negara luar masuk dengan kapal mel tanpa visa selama 15 hari

Pengenalan visa China dan jenis visa

Visa adalah lesen yang dikeluarkan oleh Organ yang diberi kuasa yang oleh kerajaan negara mengikut undang-undang dan peraturan negara untuk orang asing memohon masuk, keluar atau transit.

Menurut undang-undang antarabangsa dan amalan antarabangsa, mana-mana negara yang berdaulat mempunyai hak untuk memutuskan sama ada membenarkan orang asing memasuki atau keluar negaranya(sempadan), mengeluarkan visa, menolak untuk mengeluarkan visa atau membatalkan visa yang telah dikeluarkan menurut negara itu.

Mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan, Organ visa China memutuskan jenis, kekerapan, tarikh tamat tempoh dan tempoh ketinggalan visa yang dikeluarkan, dan mempunyai hak untuk menolak permohonan visa pihak-pihak atau membatalkan visa yang telah dikeluarkan.

Visa China dibahagikan kepada visa diplomatik, visa hormat, visa rasmi dan visa biasa. Antaranya, visa biasa dibahagikan kepada kategori berikut:

jenis visa Skop pemohon
C Para atendan keretapi antarabangsa yang menjalankan tugas penerbangan, penerbangan, tugas pengangkutan penerbangan, kru pesawat alat penerbangan antarabangsa, anak kapal pelayaran antarabangsa dan ahli keluarganya dan pemandu yang terlibat dalam pengangkutan jalan antarabangsa
D Orang-orang kemasukan untuk tinggal tetap di negara itu
F Orang-orang yang memasuki negara untuk pertukaran, lawatan, penyelidikan, dll.
G Orang-orang yang transit melalui China
J1 Wartawan Tetap asing(tinggal lebih dari 180 hari) dari agensi berita China
J2 Wartawan Tetap asing(tinggal tidak lebih dari 180 hari) yang memasuki negara untuk menjalankan laporan dan wawancara jangka pendek
L Orang-orang yang memasuki negara untuk pelancongan
M Orang-orang yang memasuki negara untuk menjalankan perdagangan komersial
Q1 anggota keluarga warganegara China yang memohon residen di China disebabkan oleh penyatuan keluarga(pasangan, ibu bapa, anak-anak, pasangan anak, adik-beradik, datuk nenek, datuk nenek, cucu, cucu dan ibu bapa pasangan) dan ahli keluarga orang asing(pasangan, ibu bapa, anak, pasangan anak, datuk nenek, datuk nenek, cucu, cucu dan ibu bapa pasangan) dengan kelayakan residen tetap China, serta orang yang memohon imigresen kerana alasan seperti penjagaan angkat
Q2 Saudara-mara warganegara China yang tinggal di China dan saudara-mara orang asing dengan kelayakan residen tetap di China yang memasuki negara kerana melawat saudara-mara untuk tempoh yang singkat(tidak lebih daripada 180 hari)
R Bakat peringkat tinggi asing yang diperlukan oleh negara dan bakat khusus kekurangan yang keperluan mendesak
S1 memasuki negara untuk melawat Pasangan, ibu bapa, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, ibu bapa pasangan jangka panjang(tidak lebih daripada 180 hari) yang tinggal di China kerana kerja, belajar, dan lain-lain alasan dan orang-orang yang tinggal di China kerana perkara peribadi lain
S2 memasuki negara untuk melawat ahli keluarga orang asing(pasangan, ibu bapa, anak, pasangan anak, datuk nenek, datuk nenek, cucu, cucu dan ibu bapa pasangan) jangka panjang(tidak lebih daripada 180 hari) yang tinggal di China kerana kerja, belajar, dan lain-lain alasan dan orang-orang yang tinggal di China kerana perkara peribadi lain
X1 Orang-orang yang belajar di China untuk jangka panjang(lebih daripada 180 hari)
X2 Orang-orang yang belajar di China untuk jangka panjang(tidak lebih daripada 180 hari)
Z Orang-orang yang bekerja di China

Organ penerbitan:

Kedutaan, konsulat Republik Rakyat China di luar negara atau agensi di luar negara yang lain yang diamanahkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bertanggungjawab mengeluarkan visa untuk orang asing memasuki negara ini.

Orang asing yang memenuhi peruntukan yang berkaitan Pasal 20 “Undang-undang Pentadbiran Keluar dan Kemasukan Republik Rakyat China” boleh memohon visa pelabuhan di pelabuhan di mana Majlis Negeri meluluskan untuk mengendalikan perniagaan visa pelabuhan kepada Organ visa pelabuhan yang diamanahkan oleh Kementerian Keselamatan Awam.

Apabila memohon visa, anda perlu menyediakan bahan berikut:

I.bahan permohonan asas

(i) Pasport: Satu asal pasport dengan halaman visa kosong dan tempoh sah yang lebih daripada 6 bulan, serta satu salinan halaman data foto pasport.

(ii) Borang permohonan visa dan gambar: 1 "Borang Permohonan Visa Republik Rakyat China" dan 1 gambar pasport baru-baru ini, positif, warna(latar belakang cahaya), bebas gambar mahkota yang dilampirkan pada borang permohonan.

(iii) Bukti tinggal atau residen secara sah(terpakai kepada pemohon yang tidak memohon visa di negaranya): Jika anda tidak memohon visa di negara anda, anda mesti memberikan asal dan salian bukti dan visa yang sah yang tinggal, residen, kerja, belajar yang sah di negara anda berada.

(iv) Pasport China atau visa China yang asal(terpakai bagi mereka yang pernah adalah kewarganegaraan China dan kemudian adalah kewarganegaraan asing): Jika anda memohon visa China kali pertama, anda mesti memberikan asal pasport China dan salinan halaman data foto pasport; jika anda pernah mempunyai visa China dan memohon visa dengan pasport asing yang ditukar secara baru, anda mesti memberikan salinan halaman data foto pasport asing yang asal dan visa China yang anda pernah memperolehi(Jika nama yang dicatatkan dalam pasport baru tidak konsisten dengan pasport asal, anda juga mesti memberikan dokumen bukti pertukaran nama yang berkaitan dikeluarkan oleh pihak rasmi).

II. bahan permohonan sokongan yang lain

visa C
Surat jaminan yang dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan asing atau surat jemputan yang dikeluarkan oleh unit yang relevan di China.

visa D
Asal dan salinan borang pengesahan identiti residen tetap orang asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Keselamatan Awam China.

Sila ambil perhatian:
Selepas memasuki China dengan memegang visa, mesti memohon sijil residen kepada agensi pengurusan keluar dan masuk organ keselamatan awam kerajaan tempatan di atas peringkat daerah dalam tempat residen yang dicadangkan dalam tempoh 30 hari.

visa F
Surat jemputan yang dikeluarkan oleh unit atau individu yang berkaitan di China. Surat jemputan ini mesti mengandungi kandungan berikut:

(i) Maklumat peribadi orang yang dijemput: nama, jantina, tarikh lahir, dan lain-lain;

(ii) Maklumat lawatan orang yang diundang: sebab yang datang ke China, tarikh ketibaan dan berlepas, tempat lawatan, hubungan dengan unit yang mengundang atau orang yang mengundang, sumber perbelanjaan, dan sebagainya;

(iii) Maklumat unit yang mengundang atau orang yang mengundang: nama unit yang mengundang atau orang yang mengundang, nombor hubungan, alamat, cap unit, tandatangan wakil undang-undang atau orang yang mengundang, dan sebagainya.

visa G
Tiket penerbangan(kereta, kapal) bersama ke negara destinasi atau kawasan yang telah dikenal pasti tarikh dan tempat duduk.

visa J1
Surat pemberitahuan visa yang dikeluarkan oleh Jabatan Berita Kementerian Luar Negeri China dan surat rasmi yang dikeluarkan oleh media di mana wartawan berada.

Pemohon harus menghubungi Pejabat Berita Kedutaan Besar China terlebih dahulu untuk menyelesaikan prosedur yang berkaitan.

Sila ambil perhatian:
Selepas memasuki China dengan memegang visa, mesti memohon sijil residen kepada agensi pengurusan keluar dan masuk organ keselamatan awam kerajaan tempatan di atas peringkat daerah dalam tempat residen yang dicadangkan dalam tempoh 30 hari.

visa J2
Surat pemberitahuan visa yang dikeluarkan oleh Jabatan Berita Kementerian Luar Negeri China dan unit yang bersewang berkaitan, serta surat rasmi yang dikeluarkan oleh media di mana wartawan berada.

Pemohon harus menghubungi Pejabat Berita Kedutaan Besar China terlebih dahulu untuk menyelesaikan prosedur yang berkaitan.

visa L
Bahan-bahan pelancongan seperti pesanan tiket penerbangan ulang-alik, serta pesanan hotel, atau surat jemputan yang dikeluarkan oleh unit atau individu di dalam China. Surat jemputan ini mesti mengandungi kandungan berikut:

(i) Maklumat peribadi orang yang dijemput: nama, jantina, tarikh lahir, dan lain-lain;

(ii) Maklumat jadual pelancongan orang yang diundang: tarikh ketibaan dan berlepas, tempat pelancongan, dan sebagainya;

(iii) Maklumat unit yang mengundang atau orang yang mengundang: nama unit yang mengundang atau orang yang mengundang, nombor hubungan, alamat, cap unit, tandatangan wakil undang-undang atau orang yang mengundang, dan sebagainya.

visa M
Surat jemputan seperti dokumen aktiviti perniagaan dan jemputan bagi pameran perdagangan dan ekonomi yang dikeluarkan oleh rakan perdagangan di China. Surat jemputan ini mesti mengandungi kandungan berikut:

1.Maklumat peribadi orang yang dijemput: nama, jantina, tarikh lahir, dan lain-lain;

2. Maklumat lawatan orang yang diundang: sebab yang datang ke China, tarikh ketibaan dan berlepas, tempat lawatan, hubungan dengan unit yang mengundang atau orang yang mengundang, sumber perbelanjaan, dan sebagainya;

3.Maklumat unit yang mengundang atau orang yang mengundang: nama unit yang mengundang atau orang yang mengundang, nombor hubungan, alamat, cap unit, tandatangan wakil undang-undang atau orang yang mengundang, dan sebagainya.

visa Q1
Jika kerana perjumpaan keluarga, perlu menyediakan:

(i) Surat jemputan yang dikeluarkan oleh warganegara China yang tinggal di China atau orang asing dengan berlayakan kediaman tetap di China, surat jemputan ini hendaklah termasuk kandungan berikut:

1.Maklumat peribadi orang yang dijemput: nama, jantina, tarikh lahir, dan lain-lain;

2.Maklumat lawatan orang yang diundang: sebab yang datang ke China, tarikh ketibaan yang dicadang, tempat residen yang dicadang, tempoh residen yang dicadang, hubungan dengan orang yang mengundang, sumber perbelanjaan, dan sebagainya;

3. Maklumat yang mengundang: nama orang yang mengundang, nombor telefon, alamat, tandatangan orang yang mengundang, dan lain-lain.

(ii) Salinan kad pengenalan China orang yang mengundang atau salinan pasport orang asing dan salinan sijil residen tetap;

(iii) Asal dan salinan bukti(sijil perkahwinan, sijil kelahiran, bukti hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh balai polis atau notaris hubungan keluarga) yang hubungan ahli keluarga(pasangan, ibu bapa, anak, pasangan anak, saudara, datuk nenek, datuk nenek, cucu, cucu dan ibu bapa pasangan) antara pemohon dan orang yang diundang.

jika kerana hal yang mengangkat anak, perlu menyediakan:

(i)Notaris amanah yang mengangkat anak dikeluarkan oleh kedutaan China di luar negara, atau surat amanah yang mengangkat anak diperakui oleh negara tuah rumah dan notaris China.

(ii)Asal dan salinan pasport orang amanah, dan bukt hubungan keluarga(sijil perkahwinan, sijil kelahiran, bukti hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh balai polis atau notaris hubungan keluarga) antara dia dengan anak yang diangkat.

(iii) Surat yang bersetuju menerima angkatan dikeluarkan oleh orang yang diamanah angkat dan salinan kad pengenalan;

(iv) Jika kedua-dua ibu bapa anak angkat atau salah satu ibu bapa adalah warganegara China, salinan bukti kediaman ibu bapa China diluar negara pada masa lahir kanak-kanak itu juga akan disediakan.

Sila ambil perhatian:
Selepas memasuki China dengan memegang visa, mesti memohon sijil residen kepada agensi pengurusan keluar dan masuk organ keselamatan awam kerajaan tempatan di atas peringkat daerah dalam tempat residen yang dicadangkan dalam tempoh 30 hari.

visa Q2
(i) Surat jemputan yang dikeluarkan oleh warganegara China yang tinggal di China atau orang asing dengan berlayakan kediaman tetap di China. Surat jemputan ini mesti mengandungi kandungan berikut:

1.Maklumat peribadi orang yang dijemput: nama, jantina, tarikh lahir, dan lain-lain;

2. Maklumat lawatan orang yang diundang: sebab yang datang ke China, tarikh ketibaan dan berlepas, tempat lawatan, hubungan dengan orang yang mengundang, sumber perbelanjaan, dan sebagainya

3. Maklumat yang mengundang: nama orang yang mengundang, nombor telefon, alamat, tandatangan orang yang mengundang, dan lain-lain.

(ii) Salinan kad pengenalan China orang yang mengundang atau salinan pasport orang asing dan salinan sijil residen tetap;

visa R
Selaras dengan syarat dan keperluan pengenalan bakat peringkat tinggi asing dan bakat khusus kekurangan desak yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kerajaan China yang berkaitan, dan menyediakan bahan sokongan yang sesuai mengikut peruntukan.

visa S1
perlu menyedikan:
(i) Surat jemputan yang dikeluarkan oleh orang asing yang tinggal di China. Surat jemputan ini mesti mengandungi kandungan berikut:

1.Maklumat peribadi orang yang dijemput: nama, jantina, tarikh lahir, dan lain-lain;

2.Maklumat lawatan orang yang diundang: sebab yang datang ke China, tarikh ketibaan yang dicadang, tempat residen yang dicadang, tempoh residen yang dicadang, hubungan dengan orang yang mengundang, sumber perbelanjaan, dan sebagainya;

3. Maklumat yang mengundang: nama orang yang mengundang, nombor telefon, alamat, tandatangan orang yang mengundang, dan lain-lain.

(ii)pasport orang yang mengundang dan salinan sijil residen.

(iii) Asal dan salinan bukti(sijil perkahwinan, sijil kelahiran, bukti hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh balai polis atau notaris hubungan keluarga) hubungan keluarga antara pemohon dan orang yang mengundang(pasangan, ibu bapa, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, ibu bapa pasangan).

Sila ambil perhatian:
Selepas memasuki China dengan memegang visa, mesti memohon sijil residen kepada agensi pengurusan keluar dan masuk organ keselamatan awam kerajaan tempatan di atas peringkat daerah dalam tempat residen yang dicadangkan dalam tempoh 30 hari.

visa S2
jika lawatan jangka pendek yang melawat saudara-mara, mesti menyediakan:

(i) Salinan pasport dan salinan residen(khususnya, orang asing yang tinggal sementara di China kerana kerja, belajar, dan lain-lain);

(ii) Surat jemputan yang dikeluarkan oleh orang yang menjemput. Surat jemputan ini mesti mengandungi kandungan berikut:

1.Maklumat peribadi orang yang dijemput: nama, jantina, tarikh lahir, dan lain-lain;

2. Maklumat lawatan orang yang diundang: sebab yang datang ke China, tarikh ketibaan dan berlepas, tempat lawatan, hubungan dengan orang yang mengundang, sumber perbelanjaan, dan sebagainya

3. Maklumat yang mengundang: nama orang yang mengundang, nombor telefon, alamat, tandatangan orang yang mengundang, dan lain-lain.

(iii) Asal dan salinan bukti(sijil perkahwinan, sijil kelahiran, bukti hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh balai polis atau surat hubungan keluarga) yang hubungan ahli keluarga(pasangan, ibu bapa, anak, pasangan anak, saudara, datuk nenek, datuk nenek, cucu, cucu dan ibu bapa pasangan) antara pemohon dan orang yang mengundang.

jika kerana urusan peribadi,bahan sokongan urusan peribadi mesti disediakan atas permintaan pegawai konsular

visa X1
(i)Asal dan salinan surat pemberitahu kemasukan dikeluarkan oleh unit rekrut di China.

(ii) “Asal dan salinan Borang Permohonan Visa untuk Orang Asing Pelajar di China”(borang JW201 atau JW202).

Sila ambil perhatian:
Selepas memasuki China dengan memegang visa, mesti memohon sijil residen kepada agensi pengurusan keluar dan masuk organ keselamatan awam kerajaan tempatan di atas peringkat daerah dalam tempat residen yang dicadangkan dalam tempoh 30 hari.

visa X2
Asal dan salinan surat pemberitahu kemasukan dikeluarkan oleh unit rekrut di China.

visa Z
Perlu menyediakan salah satu bahan sokongan yang berikut:

(i) “Permit Pekerjaan Orang Asing yang dikeluarkan” oleh Jabatan Sumber Manusia dan Keselamatan Sosial dan“ Surat Jemputan” “Unit Yang Dibenarkan atau Surat Pengesahan Undangan” ;

(ii) "Izin Kerja Pakar Asing untuk Bekerja di China" yang dikeluarkan oleh Biro Pakar Luar Negera dan "Surat Jemputan Unit yang Dibenarkan" atau "Surat Pengesahan Undangan";

(iii) "Sijil Pendaftaran Organ Wakil Tetap Perusahaan Luar Negara(Serantau) yang dikeluarkan oleh jabatan pentadbiran industri dan komersial"dan “Surat Jemputan” “Unit Yang Dibenarkan atau Surat Pengesahan Undangan”;

(iv) Kelulusan Persembahan Kesenian Komersial yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa pentadbiran budaya(hanya terpakai kepada pemohon yang datang ke China untuk menjalankan persembahan komersial) dan “Surat Jemputan”“ Unit Yang Dibenarkan atau Surat Pengesahan Undangan” yang dikeluarkan oleh Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri kerajaan Provinsi(Daerah dan Bandar).

(v) "Surat Jemputan untuk Orang Asing yang Terlibat dalam Operasi Minyak Luar Pesisir di Republik Rakyat China" yang dikeluarkan oleh China National Offshore Oil Corporation;

Sila ambil perhatian:
Selepas memasuki China dengan memegang visa, mesti memohon sijil residen kepada agensi pengurusan keluar dan masuk organ keselamatan awam kerajaan tempatan di atas peringkat daerah dalam tempat residen yang dicadangkan dalam tempoh 30 hari.

III.petua khas

(i) surat jemputan boleh berbentuk dalam faks, salinan atau percetakan, tetapi pegawai konsular boleh meminta pemohon untuk memberikan asal surat jemputan.

(ii) Jika perlu, pegawai konsular boleh meminta pemohon untuk memberikan dokumen sokongan atau bahan tambahan lain mengikut keadaan, atau meminta pemohon untuk menerima temuduga.

(iii) Pegawai konsular memutuskan sama ada mengeluarkan visa dan tempoh sah visa, tempoh tinggal dan bilangan kemasukan mengikut keadaan tertentu pemohon.

(iv) Untuk maklumat lanjut, sila periksa laman web kedutaan China di luar negara yang berkaitan.

Pengenalan visa pelancong

Visa pelancong adalah salah satu jenis visa, sejenis visa yang beberapa negara mengeluarkan visa ini pelancong khas untuk pelancong, iaitu: " tourist visa". Ciri visa pelancong adalah tempoh tinggal yang pendek, biasanya 30 hari, yang paling panjang adalah 90 hari, biasanya tidak boleh ditangguhkan. Pemegang visa pelancong tidak boleh bekerja di negara itu atau terlibat dalam aktiviti yang tidak berkaitan dengan pelancongan. Visa pelancongan kumpulan adalah sejenis visa pelancong, yang cirinya adalah visa tidak di dalam pasport, pelancong mesti keluar dan memasuki negara dengan kumpulan.

China mengeluarkan dua jenis visa untuk pelancong asing, iaitu visa yang melawat saudara-mara dan visa pelancong. Menurut keperluan, China juga mengeluarkan visa pelancong kumpulan.

Pada 15 November 2000, kerajaan China menetapkan bahawa pemegang pasport biasa dan warganegara yang telah menubuhkan hubungan diplomatik dengan China ke Hong Kong dan Macau untuk pelancongan. Jika mereka ke tanah besar seperti Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai dan Shantou untuk pelancongan secara kumpulan melalui syarikat pelancongan yang didaftarkan di Hong Kong dan Macau, tanpa visa dalam masa enam hari.

Orang asing memohon visa pelabuhan untuk dimaklumkan

I.objek yang memohon visa pelabuhan

Memerlukan kemasukan kecemasan disebab oleh kemanusiaan, dijemput orang asing memasuki China untuk terlibat dalam perniagaan kecemasan, pembaikan projek atau ada keperluan kemasukan kecemasan lain dan memegang bahan sokongan yang pihak berkuasa yang berkaitan bersetuju untuk memohon visa di pelabuhan, jika agensi pelancongan mengatur memasuki China untuk pelancongan mengikut peruntukan negara, boleh memohon visa pelabuhan kepada Organ visa pelabuhan yang Kementerian Keselamatan Awam mengamanahkan.

II. cara untuk memohon visa pelabuhan

(i) memohon visa pelabuhan secara peribadi, hendaklah memohon kepada Organ visa pelabuhan apabila orang sendiri tiba di pelabuhan. jika kumpulan pelancongan memohon visa pelabuhan, agensi pelancongan yang menjemput memohonnya kepada Organ visa pelabuhan.

(ii) Unit yang mengundang(individu) boleh memohonnya kepada Organ visa pelabuhan tempatan untuk orang asing sebelum orang asing tiba di pelabuhan; jika memohonnya kepada Organ visa pelabuhan bukan tempatan untuk orang asing, boleh menyerahkannya melalui Organ pengurusan kemasukan dan keluar dari organ keselamatan awam tempatan di atas perinkat perbandaran.

III. Bahan bukti yang diperlukan untuk memohon visa pelabuhan

Orang asing yang memohon visa pelabuhan perlu menerima pertanyaan dari Organ visa pelabuhan. Organ visa pelabuhan perlu mengesahkan maklumat yang relevan kepada unit(individu)yang mengundang, unit(individu)yang berkaitan harus bekerjasama.

Untuk memohon visa pelabuhan, perlu mengemukakan pasport yang sah atau dokumen pelancongan antarabangsa yang lain, mengisi borang permohonan visa pelabuhan orang asing, menyerahkan foto orang sendiri yang memenuhi syarat, dan surat jemputan, bahan sokongan atau surat jemputan agensi pelancongan yang dikeluarkan oleh jabatan kompeten yang berkaitan atau unit(individu) yang mengundang yang berkaitan dengan sebab masuk kecemasan.
unit(individu) yang mengundang memohon visa pelabuhan bagi orang asing hendaklah mengemukakan pasport pemohon atau salinan dokumen pelancongan antarabangsa lain dan surat jemputan dan bahan sokongan yang berkaitan dengan sebab pengendalian perkara-perkara kecemasan.

(i) Untuk memohon visa C, surat jemputan yang menjelaskan alasan untuk kemasukan kecemasan dikeluarkan oleh jabatan kompeten dari kerajaan rakyat di atas peringkat daerah atau syarikat pengangkutan seperti penerbangan awam, kereta api, lebuh raya, atau pelabuhan hendaklah dikemukakan .

(ii) Jika memohon visa F, hendaklah mengemukakan surat sokongan dikeluarkan oleh jabatan kompeten yang bersetuju untuk memohon visa di pelabuhan.

(iii) Untuk memohon visa L kumpulan, bilangan kumpulan pelancongan hendaklah dua atau lebih(termasuk dua), mengemukakan surat jemputan, senarai orang dan pelan penerimaan pelancongan yang dikeluarkan oleh agensi pelancongan yang berkelayakan.

(iv) Untuk memohon visa M, surat jemputan yang menjelaskan alsan kemasukan kecemasan dikeluarkan oleh unit yang diberi kuasa atau unit undangan yang telah memfailkan kepada Organ visa pelabuhan hendaklah dikemukakan; untuk unit-unit lain yang mengundang, rancangan penerimaan pelancongan yang terlibat dalam aktiviti yang berkaitan apabila kemasukan dan surat jemputan yang menjelaskan alsan kemasukan kecemasan dan bukti pendaftaran hendaklah dikemukakan .

(v) Untuk memohon visa Q2, surat jemputan yang menjelaskan hubungan ahlu keluarga dan alsan kemasukan kecemasan dikeluarkan oleh warganegara China atau warga asing yang mempunyai berlayakan residen kekal di China hendaklah dikemukakan, serta bukti pengenalan orang yang mengundang.

(vi) Jika memohon visa R, hendaklah mengemukakan ba sokongan yang dikeluarkan oleh jabata kompeten bakat yang berkenaan dan surat jemputan yang menjelaskan alsan kemasukan kecemasan yang dikeluarkan oleh unit yang mengundang.

(vii) Untuk memohon visa S2, orang yang melawat saudara-mara hendaklah mengemukakan surat jemputan yang menjelaskan hubungan ahlu keluarga dan alsan kemasukan kecemasan dikeluarkan oleh orang asing yang tinggal di China, dan pasport dan kad pengenalan residen orang yang mengundang; untuk imigresen dalam urusan swasta yang lain, hendaklah mengeluarkan bukti sokongan yang relevan yang imigresen untuk mengurus urusan swasta kecemasan atau alasan kemanusiaan.

Ahli keluarga termasuk pasangan, ibu bapa, pasangan ibu bapa, anak, adik beradik, datuk nenek, datuk nenek, cucu, cucu, pasangan anak.

identiti penduduk tanah besar China merujuk kepada buku keluarga penduduk atau kad ID; Identiti China di luar negara merujuk kepada pasport China dan bukti pemastautin tetap di luar negara; Kad pengenalan penduduk Hong Kong dan Macau merujuk kepada lesen penduduk Hong Kong dan Macau ke dan dari Tanah Besar; Kad pengenalan penduduk Taiwan merujuk kepada lesen penduduk Taiwan ke dan dari tanah besar; Identiti orang asing merujuk kepada sijil kekal orang asing. Penduduk China di luar negara dan Hong Kong, Macao dan Taiwan juga harus mengemukakan bukti kediaman selama lebih dari 6 bulan di tempat kediaman yang sebenarnya.

IV.perkara-perkara lain yang memerlukan perhatian

(i) Jika Organ visa pelabuhan menerima permohonan unit(individu) yang mengundang untuk orang lain dan memenuhi syarat peraturan selepas peperiksaan, unit(individu) yang mengundang akan memperoleh borang penerimaan visa pelabuhan orang asing yang dikeluarkan oleh Organ visa pelabuhan, dan pemohon memohon visa kepada Organ visa pelabuhan dengan borang penerimaan visa pelabuhan orang asing selepas tiba.

(ii) Jika memenuhi syarat peraturan selepas Organ visa pelabuhan memeriksakan, mengeluarkan visa yang sepadan yang tempoh kemasukan yang sah tidak lebih daripada 5 hari sekali, tempoh tinggal tidak melebihi 30 hari bagi individu; mengeluarkan visa pelancong kumpulan yang tempoh kemasukan yang sah tidak lebih daripada 15 hari sekali, tempoh tinggal tidak melebihi 30 hari bagi kumpulan pelancongan orang asing; jika orang asing mempunyai syarat-syarat yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pentadbiran Keluar dan Masuk, visa tidak akan dikeluarkan kepada mereka.

(iii) Orang asing yang memegang visa pelabuhan hendaklah memasuki pelabuhan di pelabuhan di mana Organ penerbitan visa pelabuhan, dan kumpulan pelancongan boleh memasuki dari semua pelabuhan terbuka. Dalam keadaan khas, orang asing hendaklah tinggal di kawasan tinggal terhad dan meninggalkan negara di pelabuhan terhad selaras dengan keperluan Organ visa pelabuhan.

(iv) Organ visa pelabuhan Shenzhen, Zhuhai dan Xiamen boleh mengeluarkan visa pelancong zon khas yang tempoh tinggal adalah 3 hari atau 5 hari. Kawasan tinggal yang orang asing yang memegang visa pelancong zon khas tidak boleh melebihi kawasan pentadbiran bandar di mana pelabuhan kemasukan terletak selepas kemasukan.

(v) jika orang asing yang memohon visa pelabuhan hendaklah membayar yuran visa kepada Organ visa pelabuhan mengikut piawaian pengecasan yang ditetapkan oleh Negara.

Untuk maklumat lanjut mengenai kemasukan dan keluar orang asing, sila semak laman web kerajaan China:
http://www.gov.cn/fuwu/waiguoren/churujing/index.htm

Dasar transit tanpa visa selama 144 jam

"Transit tanpa visa" merujuk kepada dasar yang orang asing boleh transit tanpa memohon visa negara transit apabila dari satu negara ke negara ketiga melalui sesebuah negara, dan boleh tinggal di negara transit selama tempoh singkat mengikut undang-undang atau peraturan yang berkaitan

Sejak 30 Januari 2016, Pelabuhan Shanghai akan melaksanakan dasar transit tanpa visa selama 144 jam bagi kewarganegaraan di 53 negara. 53 negara termasuk Austria, Belgium, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Iceland, Itali, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Rusia, United Kingdom, Ireland, Cyprus, Bulgaria, Romania, Ukraine, Serbia, Croatia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania, Monaco, Belarus, Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Mexico, Argentina, Chile, Australia, Korea Selatan, Jepun, Singapura, Brunei, Emiriah Arab Bersatu dan Qatar.

Warga 53 negara di atas boleh tinggal di kawasan pentadbiran Shanghai selama tidak lebih daripada 144 jam tanpa memohon visa apabila transit pelabuhan Shanghai(Lapangan Terbang Antarabangsa Pudong atau Hongqiao) untuk ke negara(rantau) ketiga dengan dokumen pelancongan antarabangsa orang sendiri yang sah, visa ke negara(rantau) yang akan pergi, dan tiket bersama dengan tarikh dan tempat duduk yang disahkan dan berlepas dalam masa 144 jam atau bukti yang berkaitan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Stesen Pemeriksaan pertahanan Sempadan masuk dan Keluar Shanghai.

Telefon: 021-51105100

Kumpulan pelancongan negara luar masuk dengan kapal mel tanpa visa selama 15 hari

Sejak 1 Oktober 2016, Pelabuhan Shanghai melaksanakan "Kumpulan pelancongan negara luar masuk dengan kapal mel tanpa visa selama 15 hari" secara rasmi

Kumpulan pelancongan asing(2 atau lebih) boleh dianjurkan, dihoskan dan ditanggungjawab mengatur kemasukan tanpa visa dari pelabuhan kapal mel Shanghai oleh agensi pelancongan yang daftar di dalam negara secara sah, dan tempoh tinggal tidak melebihi tempoh 15 hari(dari hari kedua masuk). Skop kegiatannya terhad dalam provinsi pesisir dan Beijing, iaitu: Bandar di mana pelabuhan itu terletak dan bandar sekitarnya dalam wilayah pentadbiran provinsi dalam bandar Shanghai, provinsi Liaoning, provinsi Hebei, provinsi Tianjin, provinsi Shandong, provinsi Jiangsu, provinsi Zhejiang, provinsi Fujian, provinai Guangdong, Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang, provinsi Hainan dan Beijing.

Pelancong kumpulan pelancongan luar negara yang datang ke China dengan kapal mel boleh menggunakan dokumen pelancongan antarabangsa orang sendiri yang sah untuk memasuki tanpa visa di Pusat Pengangkutan Penumpang Antarabangsa Pelabuhan Shanghai dan Pelabuhan Kapal Mel Antarabangsa Wusongkou. Selepas memasuki negara, pelancong asing boleh tinggal di China selama 15 hari, dan pergi ke pelabuhan lain di provinsi pesisir dan bandar-bandar China dengan kapal mel. Pelancong boleh mendarat dan melawat di bandar di mana kapal mel berlarutan sehingga kapal mel meninggalkan negara ini.

Sediakan[Tempat Tarikan Pelancong] | [Hotel] | [Persidangan dan Pameran] | [Cadagan Pelancongan Budaya] | [Acara Festival] dan maklumat pelancongan dan budaya Shanghai yang berwibawa dan sebagainya.Ini adalah laman web rasmi yang menyediakan maklumat pelancongan budaya dan pameran Shanghai yang profesional untuk pelancong di dalam dan luar negara, perancang persidangan dan pameran, pelancongan insentif dan pelbagai acara.