Pengetahuan umum insurans pelancongan

Apa insurans pelancongan?
Mengapa perlu memberi insurans pelancongan?
Apa jaminan yang boleh dimasukkan dalam insurans kemalangan pelancongan?
Bagaiman membeli insurans pelancongan?

Apa yang perlu saya perhatikan apabila memilih insurans pelancongan?
Bagaimana memilih pelbagai jenis insurans mengikut kaedah pelancongan yang berbeza?
Sekiranya berlaku kemalangan apabila melancong di tempat asing, apa yang perlu dilakukan?

Apa insurans pelancongan?

Insurans pelancongan merujuk kepada pelancong atau operate pelancongan membayar premium insurans mengikut perjanjian kontrak insurans pelancongan, dan penanggung insurans menanggungkan tanggungjawab pampasan insurans kepada kerosakan harta benda pelancong atau operate pelancongan yang disebabkan oleh kemalangan pelancongan berlaku dalam aktiviti pelancongan mengikut kontrak insurans pelancongan, atau menanggungkan tingkah laku insurans komersial yang membayar premium insurans apabila kemalangan pelancongan menyebabkan kematian atau kecacatan pelancongan.

Mengapa perlu memberi insurans pelancongan?

Semasa proses pelancongan, sentiasa ada pelbagai bahaya kejutan. Untuk mengelakkan kerosakan banda dan harta disebabkan oleh kemalangan pelancong yang mungkin berlaku, pembelian insurans pelancongan telah menjadi cara yang baik untuk mengelakkan masalah sebelum mereka berlaku.

Apa jaminan yang boleh dimasukkan dalam insurans kemalangan pelancongan?

insurans kemalangan pelancongan boleh merangkumi jaminan berikut:
● Pampasan kematian atau ketidakupayaan yang tidak disengajakan
● Pampasan untuk perbelanjaan perubatan yang sebenarnya disebabkan oleh kemalangan
● Penanggung insurans masuk hospital untuk merawat kerana kecederaan fizikal yang serius, pampasan perbelanjaan pengangkutan, penginapan dan makanan yang apabila saudara-mara melawat (jika perlu).
● pampasan yang kerosakan harta peribadi atau kehilangan dokumen pelancongan
● pampasan pembatalan jadual pelancongan disebabkan oleh kemalangan atau penyakit
● Pampasan kelewatan pelancongan kapal terbang atau kapal kerana cuaca buruk, jualan tiket berlebihan syarikat penerbangan dan sebab objektif lain
● Pampasan tanggungan undang-undang peribadi yangkemalangan menyebabkan kerugian badanorang lain atau harta benda
● Penangguhan bagasi

Bagaiman membeli insurans pelancongan?

Pengunjung boleh pergi ke kedai-kedai, laman web semua agensi pelancongan atau laman web syarikat insurans, pusat khidmat pelanggan untuk perundingan dan pembelian apabila mengamanahkan agensi pelancongan untuk melakukan urusan pelancongan.

Apa yang perlu saya perhatikan apabila memilih insurans pelancongan?

Apabila memilih insurans pelancongan, anda perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut:

1. harus memilih insurans yang memasukkan insurans kecederaan kemalangan pelancongan
Insurans pelancongan dibahagikan kepada insurans liabiliti agensi pelancongan dan insurans kemalangan pelancongan. Objek pampasan jaminan Insurans liabiliti agensi pelancongan dadalah agensi pelancongan, Ia merujuk kepada tingkah laku syarikat insurans bahawa agensi pelancongan harus menanggung tanggungjawab dan liabiliti untuk pampasan premium insurans apabila agensi pelancongan menyebabkan kerosakan badan dan harta benda pelancong terlibat dalam operasi perniagaan pelancongan Orang yang diinsuranskan dalam insurans kemalangan pelancongan adalah pelancong, ia adalah sejenis insurans yang apabila orang yang diinsuranskan mengalami kemalangan yang menyebabkan kecacatan, kematian atau lain-lain kerugian secara langsung dalam pelancongan, penanggung insurans membayar premium insurans kepada orang yang diinsuranskan penerima manfaat.  
Pelawat mesti memilih produk insurans kecederaan kemalangan pelancongan sesuai mengikut ciri pelancongan mereka sendiri.

2. mesti mengisi polisi insurans mengikut sebenarnya
Apabila mengisi polisi insurans, pelancong harus mengisi dengan betul mengikut prinsip kepercayaan yang maksimum, untuk mengelakkan syarikat insurans menolak untuk membayar apabila kemalangan berlaku disebabkan oleh maklumat yang salah, menyebabkan masalah yang tidak perlu.

3. melihat istilah insurans dengan jelas
Pelawat mesti memperolehi kontrak insurans yang lengkap kepada syarikat insurans atau ejen insurans dan membacanya sendiri. harus memahami skop tanggungjawab, perkara yang ditanggung dan syarat tuntutan dengan sepernuhnya

4. semakin banyak memberikan insurans bukan semakin baik
Pada masa ini, terdapat banyak jenis produk insurans pelancongan di pasaran, dan tempoh insurans, liabiliti pengunderaitan dan jumlah harga insurans adalah berbeza. Pelawat harus memilih produk insurans pelancongan mengikut keperluan sendiri. Jika anda memilih beberapa jenis insurans untuk memberikan insurans, walaupun anda boleh mendapatkan lebih banyak jaminan, pelawat mesti memahami skop jaminan polisi insurans, untuk mengelakkan pembayaran berulang tetapi skop insurans tidak meningkat.  

5. Beri perhatian kepada projek yang tidak dijamin
Insurans pelancongan tidak menjamin semua risiko. umumnya, Insurans pelancongan akan menandakan projek yang tidak dijamin, seperti penyakit yang sudah ada sebelum memberikan insurans, aktiviti berisiko tinggi kerana perang, konflik bersenjata, mogok. Pelawat perlu mengesahkan sama ada aktiviti dalam jadual pelancongan sendiri tergolong dalam liputan insurans. Sekiranya ada persoalan, perlu bertanya kepada syarikat insurans atau agen insurans.

Bagaimana memilih pelbagai jenis insurans mengikut kaedah pelancongan yang berbeza?

1. pelancongan yang keluar negara: Disarankan untuk memilih insurans yang termasuk jaminan bantuan pelancongan. Dengan ini, sebaik sahaja anda mengalami kemalangan di negara asing, selagi anda berhubung dengan oganisasi penyelamatan yang bekerjasama dengan syarikat insurans, syarikat penyelamatan akan menyediakan perkhidmatan sehenti untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh anda tidak memahami peraturan tempatan atau halangan bahasa; jika anda memilih untuk pergi ke Eropah dan Amerika Syarikat, dan lain-lain negara maju, kerana caj perubatan tempatan agak mahal, anda perlu memberi perhatian jaminan perubatan perubatan pelan insurans sama ada mencukupi.

2. pelancongan dengan memandu sendiri: disyorkan bahawa orang dan kereta memerlukan insurans berganda, adalah mutlak diperlukan untuk membeli insurans keselamatan kecurian kereta penuh dan insurans liabiliti kecederaan orang di dalam kereta sebelum pelancongan.

3. pelancongan Pengembaraan: Perlu perihatian bahawa insurans kemalangan peribadi umum tidak termasuk aktiviti berisiko tinggi, jadi jika anda menyertai sukan ekstrem ini, anda perlu mencari insurans khusus untuk memberikan insurans.

Sekiranya berlaku kemalangan apabila melancong di tempat asing, apa yang perlu dilakukan?

Sekiranya anda mengalami kemalangan di tempat asing, terlebih dahulu harus tenang dan segera memberitahu agensi yang berkaitan, termasuk agensi pelancongan, agensi penyelamatan, syarikat insurans, dan sebagainya; harus menyimpan semua asal dokumen yang berkaitan dengan kemalangan itu, termasuk: lalu lintas, sertifikat kemalangan (dikeluarkan oleh jabatan pengurusan pengangkutan keselamatan awam), bukti diagnostik, resit perbelanjaan perubatan (yang dikeluarkan oleh hospital atau institusi perubatan), bukti indentifikasi forensik, dan lain-lain, untuk menyerahkannya kepada syarikat insurans apabila tuntut pada masa depan.  

Di samping itu, apabila keluar untuk pelancongan, perlu membawa sijil insurans yang dicetak dengan hotline penyelamatan kecemasan dan nombor insurans, hotline syarikat insurans. Kad-kad insurans dan kad kredit juga harus disimpan dengan selamat

Sediakan[Tempat Tarikan Pelancong] | [Hotel] | [Persidangan dan Pameran] | [Cadagan Pelancongan Budaya] | [Acara Festival] dan maklumat pelancongan dan budaya Shanghai yang berwibawa dan sebagainya.Ini adalah laman web rasmi yang menyediakan maklumat pelancongan budaya dan pameran Shanghai yang profesional untuk pelancong di dalam dan luar negara, perancang persidangan dan pameran, pelancongan insentif dan pelbagai acara.