Pelancongan Sains PopularMuzium adalah kad perniagaan budaya kota. Sekiranya anda ingin memahami masa lalu dan sekarang di Shanghai, memasuki pelbagai jenis muzium yang besar dan kecil adalah satu jalan pintas.Dari muzium bersejarah peringkat kebangsaan, ke muzium swasta yang dirancang oleh yang agung, yang besar dari spesimen paleontologi hingga yang kecil kotak pencik api, pelbagai tema tersedia.Melihat kembali Zaman Kapur, melihat ke atas Bima Sakti, melalui perubahan bandar selama berabad-abad dan meneliti keindahan pertukangan yang jarang berlaku.Sebenarnya, Shanghai sendiri adalah muzium yang merangkumi semua.

Sediakan[Tempat Tarikan Pelancong] | [Hotel] | [Persidangan dan Pameran] | [Cadagan Pelancongan Budaya] | [Acara Festival] dan maklumat pelancongan dan budaya Shanghai yang berwibawa dan sebagainya.Ini adalah laman web rasmi yang menyediakan maklumat pelancongan budaya dan pameran Shanghai yang profesional untuk pelancong di dalam dan luar negara, perancang persidangan dan pameran, pelancongan insentif dan pelbagai acara.