• Shanghai mempunyai kemudahan penginapan hotel yang sempurna, bukan sahaja mempunyai jenama hotel multinasional terkenal di peringkat antarabangsa, juga mempunyai pelbagai hotel-hotel bajet, boleh memenuhi keperluan pengunjung yang berlainan dari seluruh dunia. Perkhidmatan profesional Hotel Shanghai telah menjadi salah satu kekuatan sokongan logistik yang penting untuk memastikan kelancaran pelancongan pelbagai konvensyen dan pameran serta aktiviti perniagaan di Shanghai.
Sediakan[Tempat Tarikan Pelancong] | [Hotel] | [Persidangan dan Pameran] | [Cadagan Pelancongan Budaya] | [Acara Festival] dan maklumat pelancongan dan budaya Shanghai yang berwibawa dan sebagainya.Ini adalah laman web rasmi yang menyediakan maklumat pelancongan budaya dan pameran Shanghai yang profesional untuk pelancong di dalam dan luar negara, perancang persidangan dan pameran, pelancongan insentif dan pelbagai acara.