94 taman baharu ditambah ke senarai taman Shanghai pada tahun 2021, jumlah taman meningkat hingga 532

2022-01-11

Jabatan Penghijauan dan Penampilan Bandar Perbandaran menyatakan bahawa ia memutuskan untuk memasukkan 64 taman poket, 29 taman desa dan 1 taman tema ke dalam pengurusan senarai taman bandar dan desa pada 2021.


Selepas pelarasan, bilangan taman di Shanghai meningkat hingga 532, termasuk 399 taman bandar, 103 taman poket, 29 taman desa dan 1 taman tema.
Sediakan[Tempat Tarikan Pelancong] | [Hotel] | [Persidangan dan Pameran] | [Cadagan Pelancongan Budaya] | [Acara Festival] dan maklumat pelancongan dan budaya Shanghai yang berwibawa dan sebagainya.Ini adalah laman web rasmi yang menyediakan maklumat pelancongan budaya dan pameran Shanghai yang profesional untuk pelancong di dalam dan luar negara, perancang persidangan dan pameran, pelancongan insentif dan pelbagai acara.