Proses pekerjaan NGO yang berkaitan pelancongan

proses kerja pengurusan pemfailan aktiviti sementara dan pendaftaran organsasi perwakilan NGO asing yang terlibat dalam penyelidikan pelancongan, pertukaran dan kerjasama (percubaan)


untuk menjalankan pendaftaran organsasi perwakilan NGO asing yang terlibat dalam penyelidikan pelancongan, pertukaran dan kerjasama dan kerja pengurusan pemfailan aktiviti sementara, membuat proses pengurusan ini menurut peruntukan yang berkaitan Undang-undang Pentadbiran Kegiatan Pertubuhan Bukan Kerajaan di Luar Negara Republik Rakyat China

I. Kewajipan dan skop
NGO asing merujuk kepada organisasi sosial bukan keuntungan, bukan kerajaan seperti yayasan, kumpulan sosial, dan organisasi pemikir yang ditubuhkan secara sah di luar negara. Menurut "Senarai Projek Pertubuhan Bukan Kerajaan Luar Negara dan Bidang Aktiviti di China dan Senarai Unit Penyelia Perniagaan (2017)" yang dikeluarkan oleh Pejabat Pertubuhan Bukan Kerajaan Luar Negara Biro Keselamatan Awam bandar Shanghai, Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai mempunyai kewajipan penyelia perniagaan bagi NGO asing yang terlibat dalam penyelidikan pelancongan berkomunikasi dan bekerjasama. Bertanggungjawab untuk menjalankan audit perniagaan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan aktiviti-aktiviti untuk NGO asing yang terlibat dalam pelancongan menubuhkan organisasi perwakilan di Shanghai, mengubah perkara pendaftaran, dan rekod kegiatan sementara.

II.Pendaftaran organsasi perwakilan NGO asing yang terlibat dalam penyelidikan pelancongan, pertukaran dan kerjasama
(i) pendaftaran penubuhan
1. syarat permohonan
Sekiranya NGO asing yang projek perniagaannya adalah penyelidikan pelancongan kepada luar negara, pertukaran dan kerjasama mendaftar dan menubuh organisasi perwakilan di Shanghai, sepatutnya mengeluarkan permohonan kepada Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai. Syarat-syarat berikut mesti dipenuhi:
(1) menubuh secara sah di luar negara;
(2) Mampu menanggung liabiliti sivil secara bebas;
(3) Pertubuhan sosial bukan keuntungan, bukan kerajaan, dan berfaedah pembangunan kebajikan masyarakat;
(4) Sudah menubuhkan di luar negara selama lebih daripada dua tahun dan menjalankan aktiviti secara substansial;
(5) Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pentadbiran
2. Prosedur permohonan
(1) NGO asing mengemukakan permohonan bertulis kepada Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai dan menyediakan bahan yang diperlukan.
(2) Selepas menerima bahan yang bersesuaian, Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai akan mengkaji semula permohonan itu.
(3)Untuk permohonan yang dicadangan persetujuan, selepas Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai berunding dengan pejabat pengurusan NGO asing Biro Keselamatan Awam Bandar Shanghai, mengeluarkan dokumen persetujuan tertulis bagi NGO asing yang meluluskan permohonan.
3. Bahan permohonan
(1) “Borang Pendaftaran Rekod Aktiviti Sementara / Pendaftaran Organisasi Perwakilan NGO asing Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai” (Jadual 1);
(2) Dokumen dan bahan yang ditubuhkan secara sah di luar negara;
(3) Perlembagaan NGO asing;
(4) Bahan bukti yang NGO sudah menubuhkan di luar negara selama lebih daripada dua tahun dan menjalankan aktiviti secara substansial

(ii)daftar perubahan
Jika nama, ketua wakil, kediaman, ruang lingkup perniagaan, kawasan aktiviti, dan unit penyelia perniagaan dan perkara-perkara lain oganisasi perwalikan NGO asing yang terlibat dalam penyelidikan pelancongan, pertukaran dan kerjasama berlaku pengubahan, harus mengeluarkan permohonan kepada Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai:
1. mengeluarkan permohonan dan menyediakan bahan berikut:
(1) Borang Permohonan Pendaftaran Perubahan Organisasi Perwakilan NGO Asing (Jadual 2);
(2) bukit sokongan perkara pengubahan NGO asing.
2.Selepas menerima bahan yang bersesuaian, Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai akan mengkaji semula permohonan itu.
3.Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai, mengeluarkan dokumen persetujuan tertulis bagi permohonan yang dicadangan persetujuan

III. rekod aktiviti sementara NGO asing yang terlibat dalam penyelidikan pelancongan, pertukaran dan kerjasama
1. syarat permohonan
Jika NGO asing belum menubuhkan pejabat di Shanghai dan menjalankan aktiviti sementara seperti penyelidikan pelancongan kepada luar negara, pertukaran dan kerjasama, terlebih dahulu memfailkan rekod kepada Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai, perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
(1) menubuh secara sah di luar negara;
(2) harus menjalankan dengan kerjasama organ-organ negara, kumpula masyarakat, institusi, dan organisasi sosial (selanjutnya disebut unit rakan kongsi pihak China) di China.
2. Prosedur permohonan
(1) NGO asing mengemukakan permohonan bertulis kepada Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai dan menyediakan bahan yang diperlukan.
(2) Selepas menerima bahan yang bersesuaian, Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai akan mengkaji semula permohonan itu.
(3)Untuk permohonan yang dicadangan persetujuan, selepas Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai berunding dengan pejabat pengurusan NGO asing Biro Keselamatan Awam Bandar Shanghai, mengeluarkan dokumen persetujuan tertulis bagi NGO asing yang meluluskan permohonan.
3. Bahan permohonan
(1) “Borang Pendaftaran Rekod Aktiviti Sementara / Pendaftaran Organisasi Perwakilan NGO asing Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai” (Jadual 1);
(2) Dokumen dan bahan yang ditubuhkan secara sah di luar negara;
(3) Perjanjian bertulis antara NGO asing dan unit rakan kongsi pihak China;
(4) Dokumen yang unit rakan kongsi pihak China memperolehi kelulusan;
(5) Bahan relevan seperti nama, tujuan, wilayah dan tempoh aktiviti sementara.

IV.penyeliaan dan bimbingan aktiviti biasa
Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai mempunyai kewajipan bimbingan dan penyeliaan terhadap organisasi perwakilan NGO asing yang terlibat dalam penyelidikan pelancongan, pertukaran dan kerjasama yang ia menanggungjawab, termasuk melakukan pelbagai pekerjaan perkhidmatan dengan baik, menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang diperlukan, dan mewujudkan mekanisme komunikasi normalisasi, memahami keadaan kegiatannya pada tahun sebelumnya dan rancangan aktiviti tahun depan, dan sebagainya.

V. cara hubungan
Waktu bekerja: Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti) 9:00-11:30, 14:00-17:30
Nombor telefon hubungan: 021-23118185, 021-23118191
E-mel: smta_gjc01@163.com
Alamat Pejabat: Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai, Tingkat 9, No. 100, jalan Dagu, Shanghai, kod zip: 200003lampiran I: “Borang Pendaftaran Rekod Aktiviti Sementara / Pendaftaran Organisasi Perwakilan NGO asing Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai”

lampiran II: Borang Permohonan Pendaftaran Perubahan Organisasi Perwakilan NGO Asing

Sediakan[Tempat Tarikan Pelancong] | [Hotel] | [Persidangan dan Pameran] | [Cadagan Pelancongan Budaya] | [Acara Festival] dan maklumat pelancongan dan budaya Shanghai yang berwibawa dan sebagainya.Ini adalah laman web rasmi yang menyediakan maklumat pelancongan budaya dan pameran Shanghai yang profesional untuk pelancong di dalam dan luar negara, perancang persidangan dan pameran, pelancongan insentif dan pelbagai acara.