• Memahami piawaian industri perkhimatan persidangan Shanghai dan perusahaan yang mematuhi piawaian, memberi perhatian kepada nerita promosi dan propaganda perusahaan pameran pelancongan Shanghai, dan mendapatkan statistik pelancongan Shanghai dan laporan kandungan khas.
Sediakan[Tempat Tarikan Pelancong] | [Hotel] | [Persidangan dan Pameran] | [Cadagan Pelancongan Budaya] | [Acara Festival] dan maklumat pelancongan dan budaya Shanghai yang berwibawa dan sebagainya.Ini adalah laman web rasmi yang menyediakan maklumat pelancongan budaya dan pameran Shanghai yang profesional untuk pelancong di dalam dan luar negara, perancang persidangan dan pameran, pelancongan insentif dan pelbagai acara.